ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จ.เลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 15:32 น.

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จ.เลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย