พิธีเปิดหลักสูตร "ประกอบการอาชีพ" แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจังหวัดเลย โดยการยางแห่งประเทศ ไทยจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 เวลา 09:31 น.

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดหลักสูตร "ประกอบการอาชีพ" แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจังหวัดเลย โดยการยางแห่งประเทศ

ไทยจังหวัดเลย ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย