ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (video conference system) เพื่อซักซ้อมแนวทางดำเนินการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 เวลา 10:01 น.

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (video conference system)

เพื่อซักซ้อมแนวทางดำเนินการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ภายใต้ คทช. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย