ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 เวลา 15:10 น.

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเลย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย