ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง " จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใสสะอาด " PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2016 เวลา 09:34 น.

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง " จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใสสะอาด " โดยกลไลประชารัฐ วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย