ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้. กปภ.สาขาวังสะพุง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2016 เวลา 09:57 น.

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘

ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานร่วมในพิธี ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้. กปภ.สาขาวังสะพุง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง