ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 15:49 น.

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย