ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2016 เวลา 11:41 น.

เมื่อวันที ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ตุลาคม ๒๕๕๙

โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดเลยเฝ้าฯรับเสด็จ

ณ ท่าอากาศยานเลย อำเภอเมืองเลย

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2016 เวลา 13:52 น.