ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกราบนมัสการพระพุทธนวราชบพิตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2016 เวลา 13:52 น.

วันที ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางชุติมา บรรเทาทุกข์ ภริยา

สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกราบนมัสการพระพุทธนวราชบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2016 เวลา 15:19 น.