ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเเลยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2016 เวลา 14:26 น.

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการ

พัฒนาชุมชน ณ วัดป่าบ้านนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดเลย