ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมทีมก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2016 เวลา 14:50 น.

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าสกลนคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมทีมก่อตั้งบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย