ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (ก.ร.อ) กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2016 เวลา 14:11 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (ก.ร.อ)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ณ ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี