ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พบปะและมอบนโยบายให้กับ พี่น้องข้าราชการอำเภอภูหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2016 เวลา 14:33 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พบปะและมอบนโยบายให้กับ พี่น้องข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอภูหลวง

ณ หอประชุมอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย