ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
งานแถลงข่าว บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2016 เวลา 13:37 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.   นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานงานแถลงข่าว บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย