ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016 เวลา 10:32 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พร้อมด้วยราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดเลย