ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016 เวลา 11:28 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ทหาร

ตำรวจ พลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016 เวลา 13:57 น.