ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมปรึกษาหารือ ส่วนราชการหน่วยงาน ในการเตรียมการจัดพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 09:43 น.

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ประชุมปรึกษาหารือ ส่วนราชการหน่วยงาน ในการเตรียมการจัดพิธีลงนามถวายอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัด ในวันที่ ๒๐ ตุลาคมนี้ และนอกจากนี้ได้หารือการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ทุกภาคส่วน

ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ และกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยต่อเนื่องด้วย