ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 13:44 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.  นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย