ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยให้การต้อนรับท่านสีหูน สิดทิลือไช รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 13:55 น.

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ

ให้การต้อนรับท่านสีหูน สิดทิลือไช รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และ คณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและปฏิบัติราชการในราชอาณาจักรไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

และแจ้งข่าวบุญมหากุศล การบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ในโอกาสสร้างขึ้นครบ ๔๕๐ ปี ในการนี้ ท่านสีหูน สิดทิลือไช ได้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ โถงศาลากลางจังหวัดเลย