ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีมอบโค ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 15:10 น.

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบโค ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย