ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 11:07 น.

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และคณะในโอกาสเดินทางมาเปิดโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย