ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเลย และคณะกรรมการควบคุม ยาสูบจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2016 เวลา 15:36 น.

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเลย

และคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย