ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:35 น.

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๕๒ ราย ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ

โดยมี นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก