ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:24 น.

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำ

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย