ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมหารือ กำหนดแนวทาง การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว จีน เวียดนาม) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017 เวลา 15:35 น.

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

หัวส่วนราชการ และภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมหารือ กำหนดแนวทาง การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา

กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว จีน เวียดนาม) ณ ห้องจามจุรี โรงแรมเลยพาเลซ