ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
งานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 เมษายน 2017 เวลา 13:38 น.

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ณ งานปรอทยักษ์ บ้านหนองบง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย