ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 เวลา 10:16 น.

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย