ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
กิจกรรมการรณรงค์รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ต้านภัยแล้ง ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเลย ประจำปี2560 และ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 เวลา 10:25 น.

วันที่4 เมษายน 2560 เวลา09.00น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ต้านภัยแล้ง ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเลย ประจำปี2560 และ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตําบลหนองหิน