ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 เวลา 14:57 น.

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเด็นที่ 1 : การบริหารความเสี่ยงเพื่อกำจัด ป้องกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆโดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ
และการสำรองและกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย
(Backup and Recovery)

ประเด็นที่ 2 : มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ประเด็นที่ 3 : มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security plan) ของระบบฐานข้อมูล

ประเด็นที่ 4 : มีการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ ( Access  Rights)

Attachments:
Download this file (contingency2558 (ข้อมูล).pdf)contingency2558 (ข้อมูล).pdf[ ]Administrator245 Kb
Download this file (contingency2558.pdf)contingency2558.pdf[ ]Administrator228 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 เวลา 15:05 น.