ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีมอบมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:03 น.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระพุทธบาทภูควายเงิน อ.เชียงคาน นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีมอบมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ต.บุฮม อ.เชียงคาน โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม รับอาราธนาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รับมอบฯ ซึ่งการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดเลย โดยมีเจ้าภาพหลักคือนายขัตติยา ไชยเอีย และนายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๐ ล้านบาท