ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยง 2 ฝั่งแม่น้ำโขงเลย-ลาว "สี่เหลี่ยมวัฒนธธรรมล้านช้าง" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:00 น.

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต้อนรับ ท่านทวีเพชร อุลา รองหัวหน้ากรมพัฒนาการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสุดาพร คมทะวง ผู้แทนเจ้าแขวงหลวงพระบาง ท่านคำผิว พรมมาหาน ผู้แทนเจ้าแขวงไชยะบุลี และคณะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยง ฝั่งแม่น้ำโขงเลย-ลาว "สี่เหลี่ยมวัฒนธธรรมล้านช้าง"