ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างองค์พระพุทธรูป ประธานพุทธมณฑลจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:14 น.

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างองค์พระพุทธรูป ประธานพุทธมณฑลจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเลย

 

จังหวัดเลยได้มีโครงการสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดเลย ขึ้น ณ บ้านท่าบุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การศึกษา การอบรม การปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่พักผ่อนและเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการสร้างฐานพระประธานประจำพุทธมณฑล(งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท) เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อรองรับการจัดสร้างพระพุทธรูปประธานปางลีลา เนื้อโลหะผสม สูง ๑๒ เมตร ใช้งบประมาณ ๖ ล้านบาท โดยจะเป็นการร่วมบริจาคสร้างจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงถึงความสามัคคีและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของชาวจังหวัดเลย