ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยเปิดงานแข่งขันสาวไหม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:54 น.

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานแข่งขันสาวไหม

ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย อำเภอวังสะพุง จ.เลย