ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:33 น.

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิธีงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2560 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในนามประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีได้แก่ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิฑูร วิมลเศรษฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชนานนท์ นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและประชาชน ภายในงานมีการแสดงหน้ากากนานาชาติ จาก 9 ประเทศ ขบวนแห่ผีตาโขน การจัดนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับประเพณีฯ การแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร/สินค้า OTOP โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเที่ยวเป็นจำนวนหลายหมื่นคน ซึ่งมากกว่านักท่องเที่ยวที่มาเมื่อปีที่แล้ว