ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร (งานแก้วมังกร) ครั้งที่ 7/2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:16 น.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และภริยา ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร (งานแก้วมังกร) ครั้งที่ 7/2560 ณ ลานกีฬาเทศบาล ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย