ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และเครื่องอุปโภค บริโภค อำเภอท่าลี่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:44 น.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมมอบบ้านและเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับนายอังค์กูร ระวังชาติ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานความช่วยเหลือ ณ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย