ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลังสูตร การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 12:32 น.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลังสูตร
การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ และบรรยายพิเศษ เรื่อง
นโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย