ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการ : พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 12:45 น.

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการ : พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (พันเอกพิชิต สัตถาผล) บ้านศรีสองรัก ม.11 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จังหวัดเลย