ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(กอ.นชท.) สัญจร ด้านลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017 เวลา 14:02 น.

วันที่8 สิงหาคม 2560 เวลา 07.20 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ พล.อ.สุภกิจ นุตสถิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ
ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(กอ.นชท.) สัญจร ด้านลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และเป็น
ประธานพิธีเปิดป้ายโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำโขงต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ ความยาว
850เมตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม