ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีบวงสรวงรุกขเทวดาสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017 เวลา 15:54 น.

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวิฑูร วิมลเศรษฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย นายสุรศักดิ์ บุดดา อัยการจังหวัดเลย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย