ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยรับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017 เวลา 16:34 น.

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.40 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 1 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พร้อมด้วยนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 1). โรงพยาบาลเลย จำนวน 4,100 ดอก 2).โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเลย

จำนวน 3,120 ดอก 3).มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1,200 ดอก 4).หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 จำนวน 1,130 ดอก และ

5).ศึกษาธิการจังหวัดเลย จำนวน 20,000 ดอก