ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 10:30 น.

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณสะพานบ้านนาเขิน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย โดยการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ เช่น มทบ.28 กอ.รมน.จว.ลย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย เรือนจำจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย อบจ.เลย สนง.ปภ.เลย สนง.สถ.เลย โครงการชลประทานเลย เกษตรจังหวัดเลย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย และเทศบาลตำบลนาอาน โดยมีภาคเอกชนสนับสนุนน้ำดื่มและข้าวกล่องจากหอการค้าจังหวัดเลย โกลบอลเฮ้าส์ และเกษตรจังหวัดเลย ทั้งนี้การดำเนินการได้กำหนดไว้ 2 วัน คือ วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ บริเวณสะพานบ้านนาเขิน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย และ วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ บริเวณหนองยาง หลังเทศบาลตำบลนาอาน