ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการจัดอบรมพัฒนา ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการท่องเที่ยว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 15:30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการท่องเที่ยว นายณรงศักดิ์ คูบุญญอารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด
โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมืองเลย