ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยรับมอบดอกไม้จันทน์สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 14:53 น.

 

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับมอบดอกไม้จันทน์สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จากชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเลยจำนวน 279 ดอก และ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 6500 ดอก ณ โถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย