ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมมอบถนนให้โรงเรียนบ้านนาแขม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 15:22 น.

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบถนนให้โรงเรียนบ้านนาแขม อ.เมืองเลย ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน และแขวงทางหลวงชนบท ในรูปแบบประชารัฐซึ่งเป็นถนนลาดยางผิวทางเคพซีล กว้าง 5.50 เมตร ยาว 400เมตร ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านนาแขม