ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมมอบอาหาร น้ำดื่มและยารักษาโรค แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 09:05 น.

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ตำบลชัยพฤกษ์ ร่วมมอบอาหาร
น้ำดื่มและยารักษาโรค แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน หมู่
4,7,11 ตำบลชัยพฤกษ์ที่ประสบอุทกภัย กว่า190 ครัวเรือน

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 09:24 น.