ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 09:26 น.

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการเลย เป็นประธานประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ และเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะตกตั้งแต่วันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ตามประกาศของกรมอุตุนิยม ทั้งนี้ในกรณีที่ต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่น้ำท่วม ได้เตรียมการจัดหาสถานที่ที่พักอาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ขนย้ายสิ่งของ ผู้ป่วยติดเตียง และเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลบ้านเรือนให้กับพี่น้องในกรณีที่เกิดท่วมบ้านเรือน