ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและเตาเผาดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 09:44 น.

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและเตาเผาดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ให้ข้อมูลว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นี้