ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 10:02 น.

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน ๕๑๕ ชุด ในการนี้มีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เข้าร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานด้วย ณ ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอด่านซ้ายประสบอุทกภัยจากผลกระทบของพายุโซนร้อน "ขนุน" ทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เบื้องต้นมีพื้นที่ประสบภัยรวม ๘ ตำบล ๕๓ หมู่บ้าน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ๕๐๐ หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ๓,๓๗๕ ไร่ และสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน และสิ่งสาธารณูปโภคอีกหลายแห่ง