ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ลงพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:45 น.

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ท่าอากาศยานจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นายธรรมนูญ ภาคธูป รอง ผู้จัดการ อพท.เลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ อำเภอนาแห้ว ที่มีสภาพทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนคล้ายคลึงกับราชอาณาจักรภูฏาน ที่มีความเคร่งครัดในการนับถือพระพุทธศาสนา รักษาศีล ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ในวันโกนวันพระ เช่นเดียวกับประเทศภูฏาน สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นผู้เขาสลับซับซ้อนสวยงาม ซึ่งองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. มีแนวทางที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลย ต่อไป

 

ทั้งนี้ คณะได้เดินทางไปยังอำเภอนาแห้ว กราบสักการะพระธาตุดินแทน และปลูกต้นไม้ จากนั้นเดินทางไปที่วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.นาแห้ว นายอำเภอนาแห้ว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอนาแห้ว ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดเลยที่ศาลาวัดศรีโพธิ์ชัย จากนั้นเข้ากราบสักการะพระประธานในอุโบสถ และกราบสักการะหลวงพ่อเพชรในมณฑป พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงการแปรรูปผลผลิตจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอำเภอนาแห้วเป็นพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ จนเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนชาวอำเภอนาแห้วได้เป็นอย่างดี เช่น โครงการปลูกและแปรรูปผลผลิตแมคคาเดเมีย กลุ่มวิสาหกิจบ้านบ่อเมืองน้อย แปลงปลูกกาแฟโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ไร่ลองเลย เป็นต้น จากนั้นรับชมการแสดงเล่าเรื่องเมืองเลย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ชมการสาธิตการแห่ต้นดอกไม้ รับประทานอาหารร่วมกันที่วัดศรีโพธิ์ชัย และเดินทางกลับที่พักอำเภอด่านซ้าย